ติดต่อสอบถาม โทร:  087-240-7899
   
 
Check Domain Availability
ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ท่านต้องการก่อน ทำการจองชื่อ หรือ ลงทะเบียนใช้งาน
และจะสามารถใช้งานได้ภายในไม่เกิน
48 ชม. หลังชำระค่าบริการ
http://www.

> เว็บโฮสติ้งคุณภาพ
STARTER PLAN
พื้นที่เก็บข้อมูล 2048 MB
โอนถ่ายข้อมูล 80 GB
ค่าบริการ 850 บาท/ปี
BUSINESS PLAN
พื้นที่เก็บข้อมูล 4096 MB
โอนถ่ายข้อมูล 120 GB
ค่าบริการ 1,550 บาท/ปี
ADVANCED PLAN
พื้นที่เก็บข้อมูล 6144 MB
โอนถ่ายข้อมูล 240 GB
ค่าบริการ 2,250 บาท/ปี
Control Panel : ระบบจัดการเว็บไซค์ Ispconfig สามารถจัดการระบบโฮสติ้งได้อย่างง่ายดาย
Server : เครื่องคุณภาพ Dell PowerEdge 860 Server มีระบบ Backup ข้อมูลทุกวัน
E-mail : สามารถใช้งานได้ทั้ง Webmail หรือ Outlook Express
 
Web Mail
  Quick Link
  หน้าหลัก
  Control Panel
  วิธีการย้ายโดเมนเนม
  วิธีการย้ายโฮสติ้ง
  การใช้งาน Outlook
  วิธีการชำระเงิน
  ติดต่อบริษัทฯ
  Our Clients
 

โรงเรียนวัดหงษ์ wadhong.com
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา bungbao.com
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก haisok.com
ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ict572.com
ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้านทุ่งวัง tungwang.net
โรงเรียนบ้านข่อย bkbr4.com
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม krathum.com
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน nongjaan.com
โรงเรียนอนุบาลสตึก anubansatuk.com
วัดโพนทอง wadpontong.com
โรงเรียนบ้านท่าม่วง tamuang.net
เว็บไซต์คนไธสง webthaisong.com
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา bansat.net
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ wadthep.com
โรงเรียนบ้านหนองม่วง nongmuang.net
โรงเรียนวัดโพธิ์ wadpho.com
โรงเรียนบ้านดอน donbr4.com
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ napho.net
โรงเรียนบ้านสตึก bansatuk.com
โรงเรียนบ้านโดน bandonmk2.com
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) opasbr4.com
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี amorn.org
ศน.ถาวร พอสม rndict4e.com
โรงเรียนทศพรวิทยา tspbr4.com
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว nongtiw.com
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา clkbr4.com
โรงเรียนบ้านหนองขวาง nongkwang.org
ครูอุมา เรียงไธสง kru-uma.com
ครูปัญญา ลือโสภา ya-audio.com
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา rmwbr1.com
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม suwan.org